Motorun her bir silindirinde sıkıştırma zamanı sonucunda oluşan kompresyonun, özel bir ölçüm cihazı ile ölçülmesine silindir kompresyon testi denir. Kuru ve ıslak olmak üzere iki adet test türü mevcuttur. Bunlardan yaygın olarak uygulananı kuru testtir.

Kompresyon Kaçağında Silindir Kompresyon Testinin Önemi

Bir motorda kompresyon kaçağı oluşmadan önce silindir kompresyon testi yapılması gereklidir. Test yapılmamış ise oluşan kompresyon kaçağının bir çok sebebi olabilir. Bunlar; piston seymanlarından veya silindir gömlek aşınmasından, supaplardan, silindir kapak contasının yanmış olmasından, silindir bloğu ya da silindir kapağında çatlak olmasından kaynaklanabilir.
Kompresyon kaçağının anlaşılması için bilinmesi gereken hususlar vardır. Kompresyon kaçağı çeşitli belirtiler vermektedir. Bu belirtiler arasında; motor gücünün azalması, yakıt sarfiyatının artması, motorun yağ yakmaya başlaması, egzozdan gri ve mavi duman gelmesi en çok rastlanılanlar arasında. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda Ankara ili ve çevre ilçelerinde arıza hasıl olmuşsa vakit kaybetmeden silindir kompresyon testi alanında uzman bir firmaya başvurarak, bu teknik bilgi içeren testi yaptırmalısınız.

Silindir Kompresyon Testinin Yapılışı

Kuru kompresyon testinin yapılışında öncelikle akü şarjının durumuna bakılır. Akü şarjı iyi durumda olmalıdır. Motor çok soğuk ve çok sıcak olmamalı, bunun için normal çalışma sıcaklığı uygun olacaktır. Bujilerin etrafında herhangi bir toz veya kir bulunuyorsa, hemen temizlenmelidir. Motorun ateşleme ve yakıt enjeksiyonu yapmasına engel olunmalıdır. Tüm bujiler, buji lokması ile sökülmelidir. Test yapılırken, test cihazının monometresinde basınç ibresinin en fazla çıktığı miktar kayıt altına alınır. %20-25 civarı düşük basınç okunan silindirlerde kompresyon kaçağı mevcuttur.

Bazı motorlarda, silindirler arası basınç farkının 1,5 barı geçmemesi gerekir. Kuru kompresyon testi sonuçlarında, tüm silindirler için ölçülen basınç değerleri birbirine eşit veya çok yakın ise motor sağlam olup kompresyon kaçağı yoktur. Bu durumda ıslak test yaptırmaya gerek duyulmamaktadır.

Kuru kompresyon testi sonucunda bir veya birden çok silindirde kompresyon kaçağı olduğu tespit edilirse, bu tespit sebebi ile ıslak kompresyon testinin yaptırılması uygun olacaktır. Bu testler için konusunda uzman, güvenilir, kaliteli ekipman ve cihazlar kullanan firmalar tercih edilmelidir.